مرآت خبر::گزارش تصویری سفر نورزی خباز استاندار سمنان به گرمسار