مرآت خبر:: ۳ پروژه بزرگ صنعتی سال آینده در دامغان احداث می‌شود