زلزله ۳.۹ ریشتری مورموری ایلام را لرزاند زلزله ۳.۹ ریشتری مورموری ایلام را لرزاند