رئیس موسسه روایت سیره شهدای کشور: فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است رئیس موسسه روایت سیره شهدای کشور: فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است