مرآت خبر::فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است