مرآت خبر::حمله نیروهای آمریکایی به جنوب افغانستان جان ۷ غیرنظامی را گرفت