۳ پروژه بزرگ صنعتی سال آینده در دامغان احداث می‌شود
۳ پروژه بزرگ صنعتی سال آینده در دامغان احداث می‌شود