مرآت خبر::حرکت پرسرعت خودروها در مسیر استان سمنان+ تصاویر