مرآت خبر::حوزه‌های علمیه خراسان‌جنوبی با تحصن طلاب تعطیل شد/ عزل استاندار خواسته متحصنین
حوزه‌های علمیه خراسان‌جنوبی با تحصن طلا%A">