نقی و ارسطو به ترکیه می‌روند/ حضور داعشی‌ها در «پایتخت ۵»+ عکس نقی و ارسطو به ترکیه می‌روند/ حضور داعشی‌ها در «پایتخت ۵»+ عکس