نشست اوپک 22 سپتامبر در وین برگزار می‌شود/برگزاری نشست اضطراری در صورت شکست تمدید توافق اوپک نشست اوپک 22 سپتامبر در وین برگزار می‌شود/برگزاری نشست اضطراری در صورت شکست تمدید توافق اوپک