نجف اشرف میزبان جشنواره عمار شد/ترجمه خودجوش فیلم‌های ایرانی در عراق نجف اشرف میزبان جشنواره عمار شد/ترجمه خودجوش فیلم‌های ایرانی در عراق