دعوت رسمی از "کی‌روش" برای افتتاحیه ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد دعوت رسمی از "کی‌روش" برای افتتاحیه ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد