سرمایه‌گذاری امارات در هوش مصنوعی ۷۰ درصد رشد کرد سرمایه‌گذاری امارات در هوش مصنوعی ۷۰ درصد رشد کرد