تلفن تاشو با ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر ساخته شد تلفن تاشو با ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر ساخته شد