نشست «مروری بر دوسالانه‌های مجسمه‌سازی» برگزار می‌شود نشست «مروری بر دوسالانه‌های مجسمه‌سازی» برگزار می‌شود