مشکلات باتری ۲ آیفون ۸ پلاس در تایوان و ژاپن مشکلات باتری ۲ آیفون ۸ پلاس در تایوان و ژاپن