قطعه «محسن ما» با شعری از علی‌محمد مودب + صوت قطعه «محسن ما» با شعری از علی‌محمد مودب + صوت