سومین اجرای «کارما» به روی صحنه می‌رود سومین اجرای «کارما» به روی صحنه می‌رود