بازدید معاون امور استان‌ها از صدا و سیمای یزد بازدید معاون امور استان‌ها از صدا و سیمای یزد