استخدام کارمند فروش(صنایع غذایی)،تمام وقت،بابیمه،حقوق استخدام کارمند فروش(صنایع غذایی)،تمام وقت،بابیمه،حقوق