شرح پایداری فرزند ده‌ساله شهید مدافع حرم در یک مستند تلویزیونی شرح پایداری فرزند ده‌ساله شهید مدافع حرم در یک مستند تلویزیونی