نمایش «خاتون»؛ از شهادت حضرت رقیه(س) تا خرابه‌های شام نمایش «خاتون»؛ از شهادت حضرت رقیه(س) تا خرابه‌های شام