فیلم «قهرمانان کوچک» در ۲۲ سالن سینما در تهران اکران می‌شود فیلم «قهرمانان کوچک» در ۲۲ سالن سینما در تهران اکران می‌شود