اِتمام فیلمبرداری فیلم سینمایی «موریانه» در ارمنستان اِتمام فیلمبرداری فیلم سینمایی «موریانه» در ارمنستان