پیام تسلیت ظریف در پی درگذشت جلال طالبانی پیام تسلیت ظریف در پی درگذشت جلال طالبانی