بارش باران و برف پاییزی در ۱۹ استان کشور بارش باران و برف پاییزی در ۱۹ استان کشور