کروس: گواردیولا من را به مرحله بالاتری رساند کروس: گواردیولا من را به مرحله بالاتری رساند