استاندار سیستان و بلوچستان 2 میلیارد دلار برای تکمیل راه آهن چابهار از وزیر اقتصاد درخواست کرد استاندار سیستان و بلوچستان 2 میلیارد دلار برای تکمیل راه آهن چابهار از وزیر اقتصاد درخواست کرد