باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود