رئیس منطقه کاتالونیا: ظرف چند روز آینده اعلام استقلال می‌کنیم رئیس منطقه کاتالونیا: ظرف چند روز آینده اعلام استقلال می‌کنیم