رئیسی: عده‌ای نمی‌خواهند حقیقت آشکار شود رئیسی: عده‌ای نمی‌خواهند حقیقت آشکار شود